Bine ați venit la proiectul Green-4-Future. Green-4-Future este un proiect inovativ care se adresează nevoii de a alinia scopurile economice cu cele de mediu și climă. Până în acest moment, am trăit într-o lume concentrată pe rezolvarea problemelor, uitând adesea că prin practicile de producție și folosirea materialelor, s-ar putea să nu atingem niciodată obiectivele Pactului Verde European.

Proiectul Green-4-Future oferă celor implicați în mediul academic, organizarea dezvoltării afacerilor, antreprenoriat, elaborarea de politici, o gamă largă de resurse educaționale pentru le sprijini eforturile în economia verde a viitorului.

Despre

Green-4-Future își propune să creeze o gamă de materiale de învățare care reconciliază scopurile economice cu cele de mediu și climatice. Proiectul are ca scop regândirea Cadrului de Referință EnterComp (Cadrul European al Competențelor Antreprenoriale) dezvoltat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comunității Europene și să îl transforme într-un cadru ecologic.

În plus față de crearea Cadrului EnterComp, proiectul Green-4-Future se va concentra pe o schemă de instruire care să pregătească și să susțină instructorii pentru adulți în înțelegerea modelului de afaceri pentru companii în economia circulară.

Pe durata proiectului Green-4-Future, partenerii vor lucra cu îndrumătorii VET și îi vor pregăti să își dezvolte propriile resurse și abilități pe care să le folosească pentru armonizarea continuă a scopurilor economice cu cele de mediu și climatice. Tot acest conținut educațional va fi disponibil pe Green-4-Future MOOC (platformă pentru cursuri online). Aceasta este o platformă online în care îndrumătorii VET, responsabilii cu învățarea și dezvoltarea, membrii mediului academic și antreprenorii pot accesa toate materialele educative dezvoltate în proiectul Green-4-Future. 

În cadrul proiectului Green-4-Future, partenerii de proiect din Germania, Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Grecia, Irlanda, Portugalia și România lucrează cu îndrumătorii VET, responsabilii cu învățarea și dezvoltarea, antreprenorii și potențialii angajatori să își dezvolte abilitățile care să le permită reconcilierea scopurilor economice cu cele de mediu și climatice.

Pentru a se asigura că proiectul Green-4-Future răspunde nevoilor și cerințelor participanților, o instruire de formare continuă va avea loc în Germania în februarie 2022. Mai mult, un seminar de modelare a afacerilor în economia circulară va fi ținut în Germania în februarie 2023, la care practicanții VET vor avea ocazia să participe la o instruire transnațională.

Project Outputs

Proiectul Green-4-Future - „Înverzirea” (Greening) Cadrului EnterComp (Cadrul European al Competențelor Antreprenoriale) pentru Reconcilierea Dezvoltării Economice și Securității Mediului, abordează nevoia urgentă de a reconcilia acțiunile economice cu obiectivele de mediu și climatice. Pentru a atinge aceste obiective, partenerii implicați în Green-4-Future colaborează pe durata proiectului pentru a produce următoarele materiale inovative de studiu:

IO1 - Cadrul GreenEntreComp (Cadrul European al Competențelor Antreprenoriale pentru o economie mai verde)

Primul material de studio propus de proiectul Green-4-Future este o versiune complet revizuită a Cadrului EntreComp. Cadrul GreenEntreComp va revizui cele 3 domenii de competențe, cele 15 competențe și cele 442 de rezultate de învățare care formează EnterComp și va asigura că acest nou GreenEntreComp este o bază pentru următoarele formări și dezvoltări antreprenoriale în conformitate cu Prespectiva Verde. Următoarele elemente ale Cadrului GreenEntreComp “Idei și Oportunități”, “Resurse” și “În Acțiune” vor fi abordate pentru a se asigura că acest cadru GreenEntreComp reflectă valorile esențiale de antreprenoriat sustenabil necesare în societatea noastră modernă.   

IO2 - Modelul de afaceri pentru firmele din economia circulară

Al doilea material de studiu propus de proiectul Green-4-Future este o schemă de instruire pentru a pregăti și a susține formatorii pentru adulți să înțeleagă trei strategii recunoscute pe scară largă de modelare a afacerilor în economia circulară și anume: Modelul de Co-Creare a Produselor și Serviciilor, Modelul de Consum Sustenabil și Modelul de Reciclare și Reutilizare Colaborativă. 

IO3 - Formarea internă pentru Îndrumătorii VET

Cuprinzând 35 de ore de învățare, Programul de Formare Internă Green-4-Future poate fi folosit de îndrumătorii vocaționali pentru a-și susține propria dezvoltare profesională. Îndrumătorii vocaționali vor fi abilitați să își dezvolte propria gamă de resurse educaționale într-un mediul online. 

IO4 - Green-4-Future MOOC

Pentru a oferi acces la o gamă largă de resurse educaționale din proiectul Green-4-Future, partenerii propun o platformă pentru cursuri on-line (MOOC). Ținând cont de tipul online al resurselor, participanții pot accesa materialele de pe telefoanele mobile, alte dispozitive mobile și computere.

Partners

Green-4-Future a fost finanțat prin programul Erasmus+. Proiectul Green-4-Future a început în septembrie 2020 și se va desfășura până în august 2023. Green-4-Future este pus în aplicare de o echipă formată din nouă organizații din Germania, Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Grecia, Irlanda, Portugalia și România. 

News

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

Implica-te!

Ca să te poți implica și susține proiectul nostru, te rugăm să ne cauți și să ne urmărești pe Facebook pe pagina:  https://www.facebook.com/Green4Future.Project/

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-DE02-KA202-007429

ro_RORomanian