Добре дошли в проект Green-4-Future. Green-4-Future е иновативен проект, пряко свързан с необходимостта от привеждане в съответствие на икономическите цели с целите, свързани с околната среда и климата. Понастоящем живеем в свят, фокусиран върху решаването на проблеми, като често забравяме, че чрез нашите неустойчиви производствени практики никога няма да постигнем целите на Европейският зелен пакт.

Проектът Green-4-Future предоставя широка гама от образователни ресурси, с които да подкрепи начинанията, както на академичните среди, така и на организациите, ангажирани с развитието на бизнеса, предприемачеството и създаването на политики, в областта на зелената икономика на бъдещето

За проекта

Green-4-Future ще създаде набор от учебни материали, които да съвместяват икономическите цели с екологичните и климатичните цели. Проектът има за цел да преосмисли референтната рамка EntreComp, разработена от Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската Комисия, и да я превърне в рамка за зелен модел.

В допълнение към създаването на референтна рамка Green EntreComp проектът Green-4-Future ще се концентрира върху схема за обучение, която да подготви и подкрепи преподавателите, ангажирани в обучение на възрастни, в разбирането им за бизнес моделиране за компании в кръговата икономика.

По време на проекта Green-4-Future партньорите ще работят и обучават преподаватели, ангажирани в ПОО, да развиват свои собствени ресурси и умения, които да могат да използват за по-нататъшно насърчаване на съгласуването на икономическите цели с целите за околната среда и климата. Цялото учебно съдържание ще бъде достъпно в Green-4-Future MOOК (Масов Отворен Онлайн Курс). Това е онлайн платформа, където преподаватели в сферата на ПОО, служители от отделите за обучение и развитие, представители на академичните среди и предприемачи ще могат да получат достъп до всички учебни материали, разработени в проекта Green-4-Future. 

По време на проекта Green-4-Future партньорите от Германия, Австрия, България, Хърватия, Кипър, Гърция, Ирландия, Португалия и Румъния ще работят с обучители от ПОО, служители от отделите за обучение и развитие, предприемачи и потенциални предприемачи, за да развият техните умения, за съчетаване на икономически с екологични и климатични цели.

За да се гарантира, че проектът Green-4-Future отговаря на нуждите и изискванията на участниците, през февруари 2022 г. в Германия ще се проведе обучение за повишаване на квалификацията. През февруари 2023 г. отново в Германия ще се проведе семинар за бизнес моделиране за компании в кръговата икономика, където практикуващите в сферата на ПОО обучители ще имат възможност да участват в транснационално обучение.

Project Outputs

The Green-4-Future project –  Greening the EntreComp Framework to Reconcile Economic Development and Environmental Security, addresses the urgent need to reconcile economic actions with environmental and climate goals. To achieve these objectives, the Green-4-Future partners are collaborating together throughout the term of the project to produce the following innovative learning materials:

IO1 - Рамка GreenEntreComp

Първият учебен материал, предложен от проекта Green-4-Future, е напълно преработена версия на настоящата рамка EntreComp. Рамката GreenEntreComp ще преразгледа настоящите 3 области на компетентност, 15-те компетенции и 442 резултата от обучението, които съставляват EntreComp, и ще гарантира, че този нов GreenEntreComp е базова линия за бъдещо обучение и развитие на предприемачеството, в съответствие със Зелената перспектива. Елементите на рамката EntreComp „Идеи и възможности“, „Ресурси“ и „В действие“ ще бъдат преразгледани, за да се гарантира, че новата рамка GreenEntreComp отразява основните ценности на устойчивото предприемачество, необходими в нашето съвременно общество.   

IO2 - Бизнес моделиране за компании в кръговата икономика

Вторият учебен материал, предложен от проекта Green-4-Future, е схема за обучение, целяща да подготви и подкрепи ангажирани в обучението на възрастни преподаватели в разбирането им за три широко признати стратегии за бизнес моделиране на кръгова икономика, а именно: Модел за съвместно създаване на продукти и услуги, Устойчив Модел на потребление и Модел за съвместно рециклиране и повторно използване. 

IO3 - Обучение на работното място за преподаватели, ангажирани в ПОО

Програмата за повишаване на квалификацията Green-4-Future, състояща се от 35 часа обучение, може да се използва от преподавателите в подкрепа на собственото им професионално развитие. Преподавателите ще бъдат оправомощени да разработват своя собствена гама от образователни ресурси в онлайн среда. 

IO4 - Green-4-Future MOOК

За да осигурят достъп до обхвата на образователните ресурси от проекта Green-4-Future, партньорите предлагат Масов Отворен Онлайн Курс (MOOК). Поради онлайн естеството на ресурса, участниците могат да получат достъп до материалите посредством своите смартфони, мобилни устройства или компютри.

Partners

Green-4-Future е финансиран с подкрепата на програмата Еразъм+. Проектът Green-4-Future започна през месец септември 2020 г. и ще продължи до месец август 2023 г. Green-4-Future се осъществява от екип от девет организации от Германия, Австрия, България, Хърватия, Кипър, Гърция, Ирландия, Португалия и Румъния. 

News

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

Включете се

За да се включите и да подкрепите нашия проект, моля последвайте ни във Фейсбук на адрес:  https://www.facebook.com/Green4Future.Project/

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2020-1-DE02-KA202-007429

bg_BGBulgarian